Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Με τι ασχολείτε το τμήμα - τι μαθήματα θα κάνω

1.Το τμήμα Θεατρικών Σπουδών Αθήνας έχουν ως αποστολή να παρέχουν γνώσεις σχετικά με τν ιστορια του θεάτρου, τη θεωρία του θεάτρου και την ανάλυση της παραγωγής της θεατρικής παράστασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστορία του ευρωπαικού θεάτρου απο την αρχαιότητα έως σήμερα και ιδίως του ελληνικού, καθώς και στη θεατρολογική ανάλυση δραματικών κειμένων απο την ευρωπαική και την ελληνική δραματουργία.
Επιπλέον, το τμήμα θεατρικών σπουδών έχει ως σκοπό να εφοδιάσει τους φοιτητές του με τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να αναδειχθούν σε ειδικούς στην ιστορία του θεάτρου και στην ανάλυση του θεατρικού φαινομένου.

2.Ενδεικτικά κάποια μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα: το θέατρο της αρχαιότητας, ευρωπαική δαρματολογία, θεατρική πράξη, υποκριτική σκηνοθεσία, σκηνογραφία, γλωσσολογία, αρχαία ελληνικά, ψυχολογία, ιστορία της τέχνης, σκηνοθεσία, κινηματογράφος, λογοτεχνία, θεατρική αγωγή...